1. vaskulär demens

  vaskulär demens, de former av demens som orsakas av cirkulationsstörningar i hjärnan; de svarar för drygt 25 % av alla fall av svår demens i Sverige.
 2. agrafi

  agrafi, nedsatt eller upphävd förmåga att skriva symboler trots att handens funktioner är normala.
 3. parafasi

  parafasi, en lindrig form av sensorisk afasi.
 4. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.
 5. foniatri

  foniatri, läran om röst-, tal- och språkrubbningar.
 6. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad.
 7. neurolingvistik

  neurolingvistik, studiet av språkets neu­rofysiologiska och neuropsykologiska bas.
 8. LL-stiftelsen

  LL-stiftelsen, 1997–2015 Centrum för lättläst, tidigare statlig stiftelse med uppgift att göra nyhetsinformation och litteratur tillgänglig för människor som har svårt att läsa eller som är otränade i svenska språket.
 9. Max Wertheimer

  Wertheimer, Max, 1880–1943, tjeckoslovakisk-tysk psykolog, tillsammans med Wolfgang Köhler och Kurt Koffka grundare av den s.k. gestaltskolan inom psykologin.
 10. talbok

  talbok, inläst tryckt bok, avsedd att spelas upp för personer med sådant läshandikapp (t.ex. synskada, afasi, dyslexi eller utvecklingsstörning) som gör det svårt att läsa tryckt text.