1. talrubbningar

  talrubbningar, samlingsnamn för avvikelser i talets artikulation och störningar i talrytmen.
 2. logorré

  logorré, av grekiska logos ’ord’, ’tal’ och rhoia ’flöde’), onormalt snabbt tal (t.ex. vid mani) eller odisciplinerat ordsvall (t.ex. vid förvirring, demens och som led i sensorisk afasi) som döljer innehållet (pratsjuka, ”mundiarré”).
 3. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.
 4. talperception

  talperception, lyssnarens identifiering och tolkning av talat språk.
 5. orddövhet

  orddövhet, en typ av afasi vid vilken patienten har normal hörsel men inte förstår innebörden av ord.
 6. agrammatism

  agrammatism, uttryckssätt som bryter mot språkets normala grammatiska regler (förekommer hos personer med afasi).
 7. talsvårigheter

  talsvårigheter, språkstörningar som kan bero på skador i de delar av hjärnan, vanligen i vänsterhalvan, som är betydelsefulla för språkfunktionen (se afasi), på andra neurologiska skador, t.ex. sådana som rör talapparatens nerver, på skador i själva talapparaten och på psykologiska faktorer.
 8. Paul Broca

  Broca, Paul, 1824–80, fransk kirurg och antropolog, professor vid Paris universitet.
 9. Taltidningsnämnden

  Taltidningsnämnden, statlig nämnd 1988–2010, inrättad efter riksdagsbeslut. Sedan 2010 ingår T. som en del av Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
 10. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.