1. somatogenes

  somatogenes, somatiskt (kroppsligt) ursprung av psykiska symtom.
 2. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 3. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.
 4. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 5. afatiker

  afa´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: afat-ik-ern
  Svensk ordbok
 6. afatisk

  afa´tisk adj. ~t ORDLED: afat-isk
  Svensk ordbok
 7. motorisk

  moto´risk adj. ~t ORDLED: mot-or-isk
  Svensk ordbok
 8. akalkuli

  akalkuli´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-kalk-ul-in
  Svensk ordbok
 9. dyslexi

  dyslexi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dys-lex-in
  Svensk ordbok
 10. alexi

  alexi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-lex-in
  Svensk ordbok