1. Yan Lianke

    Yan Lianke, född 1958, kinesisk författare.

  2. Åhlén & Holm

    Åhlén & Holm, postorderföretag grundat 1899 av J.P. Åhlén och Erik Holm ( 1871–1957); den senare utträdde ganska snart som delägare.
  3. investmentbolag

    investmentbolag, i skatterättsliga sammanhang i regel investmentföretag, företag vars huvuduppgift är att förvalta värdepapper och annan lös egendom för sina aktieägares räkning.