1. affärsmässig

  affä`rsmässig adj. ~t ORDLED: af-färs-mäss-ig
  Svensk ordbok
 2. civilköp

  civilköp, juridisk term för köp som ingås i annat än affärsmässigt syfte.
 3. understödsförening

  understödsförening, förening för inbördes bistånd som utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse meddelar kapital-, sjuk- eller pensionsförsäkring.
 4. Tom Cruise

  Cruise, Tom, egentligen Thomas Cruise Mapother IV, född 1962, amerikansk skådespelare.

 5. Axel Granholm

  Granholm, Axel, 1872–1951, väg- och vattenbyggnadsingenjör, generaldirektör för SJ 1914–37.
 6. affärsverk

  affärsverk, kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster efter affärsmässiga principer.
 7. företagsetablering

  företagsetablering, igångsättande av en ny affärsdrivande verksamhet.
 8. sponsring

  sponsring, att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form.
 9. Swerea

  Swerea, koncern bestående av fyra forskningsinstitut, med huvudkontor i Stockholm.

 10. allmännyttigt bostadsföretag

  allmännyttigt bostadsföretag, kommunalt bostadsföretag, företag ursprungligen definierat som ägt eller kontrollerat av en kommun och förvaltande bostadsfastigheter utan enskilt vinstsyfte.