1. Rudolf Wall

  Wall, Rudolf, 1826–93, publicist och affärsman, Dagens Nyheters (DN) grundare (1864) och dess huvudredaktör 1864–89.
 2. Commodore Business Machines

  Commodore Business Machines, kanadensiskt datorföretag, grundat 1962.
 3. Tom Ford

  Ford, Thomas ( Tom), född 1961, amerikansk modedesigner, utbildad bl.a. i inredningsdesign vid Parsons School of Design i New York.
 4. alkohollagstiftning

  alkohollagstiftning, det lagverk som reglerar import/införsel, export/utförsel samt tillverkning och försäljning av alkoholdrycker och andra alkoholhaltiga varor.
 5. organiserad brottslighet

  organiserad brottslighet, brottslighet som bedrivs av mer eller mindre väl strukturerade sammanslutningar i syfte att uppnå stora finansiella vinster genom illegala aktiviteter.
 6. Siemens AG

  Siemens AG, Berlin och München, moderbolag i en av världens ledande elektroteknik- och elektronikkoncerner.
 7. flygplats

  flygplats, markområde med en eller flera banor för landning och start med flygplan.
 8. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 9. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 10. Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och landsting/regioner, bildat genom successiv sammanläggning av Kommunförbundet och Landstingsförbundet 2003–07.