1. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 2. ledarskap

  le`darskap subst. ~et ORDLED: led-ar-skap-et
  Svensk ordbok
 3. nettovinst

  nett`ovinst subst. ~en ~er ORDLED: netto--vinst-en
  Svensk ordbok
 4. affärsverk

  affä`rsverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-färs--verk-et
  Svensk ordbok
 5. affärsdrivande

  affä`rsdrivande adj., ingen böjning ORDLED: af-färs--driv-ande
  Svensk ordbok
 6. kommersiell

  kommersiell´ adj. ~t ORDLED: kom-mersi-ell
  Svensk ordbok
 7. vara

  1va`ra subst. ~n varor ORDLED: var-an
  Svensk ordbok
 8. olönsam

  o`lönsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--lön-sam
  Svensk ordbok
 9. välgörenhet

  vä`lgörenhet subst. ~en ORDLED: väl--gör-en-het-en
  Svensk ordbok
 10. värdering

  värde´ring subst. ~en ~ar ORDLED: värd-er-ing-en
  Svensk ordbok