1. patos

    patos, lidelse, högstämda känslor, som en skådespelare, talare eller diktare uttrycker och söker väcka hos publiken med röst och åtbörder respektive med ordval och andra stilmedel.
  2. affektation

    affektation [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: af-fekt-at-ion-en
    Svensk ordbok
  3. preciositet

    preciositet, fransk litterär riktning som under 1600-talet uppstod i den salongskultur som importerats från Italien och fått sitt centrum i Hôtel de Rambouillet.