1. patos

    patos, lidelse, högstämda känslor, som en skådespelare, talare eller diktare uttrycker och söker väcka hos publiken med röst och åtbörder respektive med ordval och andra stilmedel.
  2. preciositet

    preciositet, fransk litterär riktning som under 1600-talet uppstod i den salongskultur som importerats från Italien och fått sitt centrum i Hôtel de Rambouillet.