1. affektinkontinens

    affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
  2. preciöser

    preciöser, benämning på de ”lärda” kvinnorna i 1650-talets franska salonger.
  3. Sara Stridsberg

    Stridsberg, Sara, född 1972, författare, översättare och dramatiker, ledamot av Svenska Akademien 2016–18.