1. affektionsvärde

  affektionsvärde, värde av icke-ekonomisk natur som ett föremål, främst av känslomässiga skäl, har för i första hand ägaren personligen.
 2. affektion

  affektion, tillgivenhet, positiv känslomässig bindning; även medicinsk beteckning för sjuklig förändring eller störning i ett organs funktion.
 3. affektionsvärde

  affektionsvärde [-ʃo`ns-] subst. ~t ~n ORDLED: af-fekt-ions--värd-et
  Svensk ordbok
 4. affektion

  affektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: af-fekt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. Martin Jern

  Jern, Martin, född 1978, författare och regissör.
 6. förkärlek

  fö`rkärlek subst. ~en ORDLED: för--kär-lek-en
  Svensk ordbok