1. afficiera

    afficie´ra verb ~de ~t ORDLED: af-fici-er-ar SUBST.: afficierande, afficiering
    Svensk ordbok
  2. angripa

    an`gripa verb angrep angripit angripen angripna, pres. angriper ORDLED: an--grip-er SUBST.: angripande; angrepp (till 1 och 2)
    Svensk ordbok