1. Västbanken

    Västbanken, område i Mellanöstern, del av det före detta brittiska protektoratet Palestina, beläget väster om Jordanfloden och Döda havet mellan Israel och Jordanien; 5 650 km2, 2,8 miljoner invånare (2016).

  2. distansundervisning

    distansundervisning, DU, undervisnings- och studieformer där studerande och lärare befinner sig på olika orter och därför kommunicerar med varandra med hjälp av tekniska medier.