1. affinal

  affinal, släkting genom giftermål, se affinitet.
 2. affinitet

  affinitet, i kultur- och socialantropologin benämning på social relation som är baserad på giftermål.
 3. alliansteori

  alliansteori, en antropologisk skolbildning som framhållit mönstret av giftermålsallianser som organisationsprincip i många släktskapsbaserade samhällen.
 4. härstamning

  härstamning, engelska descent, i antropologin vanligen de principer enligt vilka medlemskap i korporativa grupper överförs mellan generationerna i många traditionella samhällen.
 5. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.