1. affin funktion

  affin funktion, funktion som är summan av en linjär funktion och en konstant: A( x) = L( x) +  c.
 2. affin geometri

  affin geometri behandlar de egenskaper hos figurer vilka bevaras under avbildningar som överför räta linjer i räta linjer, exempelvis parallella projektioner mellan plan.
 3. affin

  affi´n adj. ~t ORDLED: af-fin
  Svensk ordbok
 4. raffinör

  raffinör, ett i massa- och pappersindustrin vanligt namn på malmaskin, främst sådan som används för defibrering.
 5. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 6. raffinering

  raffinering, processförädling eller grundlig rening av olika råvaror eller produkter.

 7. konvex mängd

  konvex mängd, mängd i ett vektorrum med egenskapen att hela sträckan mellan två punkter i mängden tillhör mängden.
 8. blåöga

  blåöga, Exacum affine, art i familjen gentianaväxter, en ettårig, 15–40 cm hög ört med fyrkantig stjälk och motsatta, blanka, ovala och ljusgröna blad.
 9. Erlangenprogrammet

  Erlangenprogrammet, ett enhetligt sätt att studera olika geometrier, t.ex. euklidisk, affin och projektiv geometri.
 10. fin

  fin adj. ~t
  Svensk ordbok