1. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 2. ryska

  ryska, östslaviskt språk.
 3. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.
 4. frikativ

  frikativ [frik`- äv. frik´-] adj. ~t ORDLED: frik-at-iv
  Svensk ordbok
 5. obstruent

  obstruen´t subst. ~en ~er ORDLED: ob-stru-ent-en
  Svensk ordbok