1. Jamal ad-Din al-Afghani

  Jamal ad-Din al-Afghani (Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), islamisk politisk aktivist, se al-Afghani.

 2. Nader

  Nader, Nadir Shah (Nāder Shāh), egentligen Nadr Quli Beg, 1688–1747, shah av Iran från 1736.
 3. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.

 4. flyktingkrisen 2015

  flyktingkrisen 2015, benämning på händelserna 2015 då ett ovanligt stort antal människor tog sig till EU-länderna för att söka asyl.

 5. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 6. Badakhshan

  Badakhshan, Badakhshān, historisk region i nordöstra Afghanistan; 1,1 miljoner invånare (2005).
 7. qajardynastin

  qajardynastin, kadjardynastin, härskarätt av turkmensk härkomst i Iran 1796–1925.
 8. Babur

  Babur ( Bābur), även kallad Baber eller Babar, 1483–1530, grundare av det stormoguliska riket i Indien.
 9. vinthund

  vin`thund subst. ~en ~ar ORDLED: vint--hund-en
  Svensk ordbok