1. Brahmasutra

  Brahmasutra ( Brahmasūtra), Vedantasutra, sanskrittext som utgör utgångspunkt för den hinduistiska filosofiska läran vedanta, vars ursprung är upanishadernas läror om atman.
 2. Emil É M Cioran

  Cioran, Emil ( Émile Michel), 1911–95, rumänsk författare, från 1937 bosatt i Paris.
 3. Piet Hein

  Hein, Piet, 1905–96, dansk författare, designer och konstnär.
 4. Francisco de Quevedo

  Quevedo y Villegas, Francisco de, 1580–1645, spansk diktare.
 5. prosadikt

  prosadikt, en skönlitterär text som är typografiskt arrangerad som ett stycke prosa men har flera drag gemensamma med den lyriska dikten.
 6. Gunnar Björling

  Björling, Gunnar, född 31 maj 1887, död 11 juli 1960, finlandssvensk författare; jämför släktartikel Björling.
 7. Elias Canetti

  Canetti, Elias, född 25 juli 1905, död 14 augusti 1994, tyskspråkig författare av spanskjudisk härkomst, född i Bulgarien och uppvuxen i Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Österrike, från 1938 bosatt i London; Nobelpristagare i litteratur 1981.
 8. Klara Johanson

  Johanson, Klara, född 6 oktober 1875, död 8 oktober 1948, författare och kritiker, signaturen K.J.
 9. Olle Holmberg

  Holmberg, Axel Olof ( Olle), född 20 oktober 1893, död 7 juni 1974, litteraturforskare och kritiker, professor i Lund 1937–59, bror till Nils Holmberg (1891–1977) och farbror till Yngve Holmberg.
 10. Anthelme Brillat-Savarin

  Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 1755–1826, fransk finsmakare, jurist.