1. Kozma Prutkov

  Prutkov, Kozma, pseudonym under 1850- och 60-talen för de ryska författarna Aleksej Konstantinovitj Tolstoj och bröderna Aleksej, Vladimir och Aleksandr Zjemtjuzjnikov.
 2. Wilhelm Heinse

  Heinse, Wilhelm, 1746–1803, tysk författare.
 3. Ingemar Willgert

  Willgert, Ingemar, 1928–90, författare, konstnär.
 4. Peter Altenberg

  Altenberg, Peter, pseudonym för Richard Engländer, 1859–1919, österrikisk författare.
 5. Georg Christoph Lichtenberg

  Lichtenberg, Georg Christoph, 1742–99, tysk naturforskare och skriftställare, professor i matematik i Göttingen från 1770.
 6. Christer Eriksson

  Eriksson, Christer, född 1943, författare; son till Elis Eriksson.
 7. Johan T Oxenstierna

  Oxenstierna, Johan Turesson, 1666–1733, greve, författare; jämför släktartikel Oxenstierna.
 8. Rolf Ekman

  Ekman, Rolf, 1921–82, författare och filosof, docent i Lund och Göteborg.
 9. Tirukkural

  Tirukkural , sydindisk samling av aforismer på tamil, troligen härrörande från 400-talet.
 10. Alexander Weiss

  Weiss, Alexander, 1924–87, författare, bror till Peter Weiss.