1. Bengt Hallgren

  Hallgren, Bengt, 1922–2017, författare, lärare, litteraturkritiker i Expressen.

 2. Friedrich Georg Jünger

  Jünger, Friedrich Georg, 1898–1977, tysk författare, bror till Ernst Jünger.

 3. mashal

  mashal, judisk benämning på välformulerade utsagor och korta texter av många slag: aforismer, ordspråk, liknelser, profetutsagor, nidvisor, poem o.d. I den gamla judiska vishetslitteraturen odlade man ordkonst av denna typ; Ordspråksboken är t.ex. en samling aforistiska mashaler.
 4. V A Koskenniemi

  Koskenniemi (före 1906 Forsnäs), Veikko Antero, 1885–1962, finländsk författare (finskspråkig), litteraturvetenskapsman och kritiker, professor i litteraturhistoria vid Åbo universitet 1921–48, universitetets rektor 1924–32, ledamot av Finlands Akademi 1948–55.
 5. Palle Lauring

  Lauring, Palle, 1909–96, dansk författare. L. blev känd framför allt genom sitt omfattande och breda kulturhistoriska författarskap ( Vitellius, 1944).
 6. Günter Kunert

  Kunert, Günter, 1929–2019, tysk författare.

 7. John Karlzén

  Karlzén, John, 1903–60, författare.
 8. Stefan Johansson

  Johansson, Stefan, 1876–1955, konstnär.
 9. Henri Michaux

  Michaux, Henri, 1899–1984, belgisk-fransk författare och bildkonstnär.
 10. tamil

  tamil, tamilska, dravidiskt språk, officiellt språk i den indiska delstaten Tamil Nadu, talat av 70 miljoner (2007) i Indien, Sri Lanka och Malaysia och av mindre grupper i andra delar av Sydöstasien samt Afrika och Västindien.