1. könsbunden infantil agammaglobulinemi

  könsbunden infantil agammaglobulinemi, detsamma som kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ.
 2. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 3. paddagamer

  paddagamer, paddhuvudödlor, Phry­no­cephalus, släkte i ödlefamiljen agamer.

 4. flygdrakar

  flygdrakar, flygödlor, Draco, släkte i ödlefamiljen agamer omfattande ca 40 medelstora arter, som kan bli omkring 30 cm långa.
 5. molok

  molok, taggdjävul, Moloch horridus, art i ödlefamiljen agamer.
 6. skäggagam

  skäggagam, Pogona barbata (syn. Amphibolurus barbatus), art i ödlefamiljen agamer.
 7. kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ

  kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ, infantil könsbunden hypogammaglobulinemi, en medfödd, ärftligt betingad, könsbunden form av svår hypogammaglobulinemi hos pojkar.
 8. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 10. kragagam

  kragagam, kragödla, Chlamydosaurus kingii, art i ödlefamiljen agamer.