1. Shaivasiddhanta

  Shaivasiddhanta, Śaivasiddhānta, ett hinduiskt lärosystem kring kulten av Shiva med utbredning främst i de tamiltalande delarna av Sydindien.
 2. segelagam

  segelagam, Hydrosaurus amboinensis, art i ödlefamiljen agamer.
 3. taggsvansagam

  taggsvansagam, hardu, Agama stellio, art i ödlefamiljen agamer.
 4. eldhuvudagam

  eldhuvudagam, annat namn på ödlearten vanlig agam.
 5. vattenagamer

  vattenagamer, Physignathus, släkte agamer med knappt tio arter från sydöstra Asien till norra och östra Australien.
 6. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 7. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 8. samhita

  samhita, saṃhitā, inom indisk religiös litteratur: texter, främst vishnuitiska, av det slag som också kallas tantra eller agama och som bl.a. innehåller ritualföreskrifter och läroframställningar.
 9. kaharingan

  kaharingan , traditionell religionsform bland dajaker i centrala Kalimantan i indonesiska Borneo.
 10. Biorhiza

  Biorhiza, felaktigt Biorrhiza, släkte i insektsordningen steklar.