1. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.

 2. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 3. agatglas

  aga`tglas subst. ~et ORDLED: ag-at--glas-et
  Svensk ordbok
 4. onyx

  o´nyx subst. ~en ~ar ORDLED: onyx-en
  Svensk ordbok
 5. sardonyx

  sardo´nyx subst. ~en ORDLED: sard-onyx-en
  Svensk ordbok
 6. prydnadssten

  pry`dnadssten subst. ~en ~ar ORDLED: pryd-nads--sten-en
  Svensk ordbok
 7. halvädelsten

  hal`vädelsten subst. ~en ~ar ORDLED: halv--ädel-sten-en
  Svensk ordbok