1. Querétaro

  Querétaro, delstat i mellersta Mexico.

 2. meskalin

  meskalin, 2-(3,4,5-trimetoxifenyl)etylamin, alkaloid som kan erhållas ur kaktusväxten peyote eller framställas syntetiskt.

 3. Zacatecas

  Zacatecas, delstat i Mexico.

 4. Tunisien

  Tunisien, stat i Nordafrika.

 5. Mexico

  Mexico är ett land i södra Nordamerika.

 6. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 7. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 8. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 9. tequila

  tequila [-ki´-] subst. ~n ORDLED: tequil-an
  Svensk ordbok
 10. ökenväxt

  ö`kenväxt subst. ~en ~er ORDLED: öken--växt-en
  Svensk ordbok