1. agent

  agent är en satsdel och anger den som gör något i en passiv sats.
 2. agent

  agent kan vara en person med hemligt uppdrag för en stat.
 3. agent

  agent är en person som är ombud för en firma och till exempel säljer saker eller tjänster.
 4. agent

  agent, engelska software agent, datorprogram som agerar åt någon och har rätt att fatta egna beslut.

 5. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 6. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 7. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 8. agent

  agen´t [ag-] subst. ~en ~er ORDLED: ag-ent-en
  Svensk ordbok
 9. optiskt blekmedel

  optiskt blekmedel, optiskt vitmedel, ämne som vid impregnering av föremål ger intryck av ökad vithet genom fluorescens: vid belysning omvandlar de optiska blekmedlen osynligt ultraviolett ljus till synligt ljus.
 10. Gillian Anderson

  Anderson, Gillian, född 1968, amerikansk skådespelerska, tidvis verksam i Storbritannien.