1. Terence Young

  Young, Terence, 1915–94, brittisk filmregissör.
 2. Johnny Hazard

  Johnny Hazard, amerikansk tecknad äventyrsserie, skapad för dagspress 1944–77 av Frank Robbins ( 1917–94).
 3. Alex Raymond

  Raymond, Alexander ( Alex), 1909–56, amerikansk serieskapare.
 4. Al Williamson

  Williamson, Alfonso ( Al), 1931–2010, amerikansk serietecknare och illustratör.
 5. Georgij Gapon

  Gapon, Georgij, 1870–1906, rysk präst, ledare av en protsaristisk arbetarförening i Sankt Petersburg och agent för säkerhetspolisen.
 6. Alan Gewirth

  Gewirth, Alan, 1912–2004, amerikansk filosof, professor vid University of Chicago sedan 1960.
 7. ochrana

  ochrana, egentligen Ochrannoje otdelenije ’säkerhetsavdelningen’, tsarrysk hemlig polis, underställd polisdepartementet.
 8. Walter Christmas

  Christmas, Walter, 1861–1924, dansk författare.
 9. grosshandel

  grosshandel, partihandel, distributionsled som förmedlar varor till detaljhandeln och större förbrukare, dvs. inte till privata konsumenter.
 10. Spenta Mainyu

  Spenta Mainyu, i zoroastrismen den gode, livgivande anden, varigenom Ahura Mazda skapat världen och allt gott i den.