1. agentur

  agentur är rätten för ett företag att sälja varor eller tjänster för ett annat företags räkning.
 2. Treholtaffären

  Treholtaffären, norsk spioneriaffär.
 3. e-post

  e-post, e-brevmejl, datorpost eller elektronisk post, system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare; begreppet avser även själva meddelandena.

 4. TV-serie

  TV-serie, TV-dramatik i flera avsnitt.
 5. Len Deighton

  Deighton, Leonard ( Len), född 1929, brittisk författare.
 6. Giulio Alberoni

  Alberoni, Giulio, 1664–1752, italiensk-spansk statsman, kardinal från 1717.
 7. Georgi Markov

  Markov, Georgi, 1929–78, bulgarisk författare.
 8. Allen W Dulles

  Dulles, Allen Welsh, 1893–1969, amerikansk underrättelseexpert, bror till John Foster Dulles.
 9. Desmond Llewelyn

  Llewelyn, Desmond, 1914–99, brittisk skådespelare.
 10. Julian Semjonov

  Semjonov, Julian, 1931–93, rysk journalist och författare.