1. agera

  agera betyder att spela en roll, att uppträda exempelvis som Pippi Långstrump i en film eller en teaterpjäs.
 2. agera

  agera [age´-] verb ~de ~t ORDLED: ag-er-ar SUBST.: agerande, agering; aktion
  Svensk ordbok
 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 4. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 5. Ageratum

  Ageratum, det vetenskapliga namnet på växtsläktet leverbalsam.
 6. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.