1. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 2. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 3. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 4. åtal

  åtal, talan i brottmål om ansvar för brott.
 5. dolkstötslegenden

  dolkstötslegenden, påståendet att de hemliga socialistiska rörelserna i Tyskland genom sitt opatriotiska agerande under första världskrigets slutskede hade fallit den tyska armén i ryggen och därigenom förorsakat de för Tyskland hårda fredsvillkoren.
 6. geopolitik

  geopolitik, benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden.
 7. Sagan om ringen

  Sagan om ringen, The Fellowship of the Ring, första delen av en romansvit i tre delar, The Lord of the Rings (”Härskarringen”), av den brittiske författaren J.R.R. Tolkien, utgiven 1954–55.

 8. Aleksej Navalnyj

  Navalnyj, Aleksej, född 4 juni 1976, rysk politiker.

 9. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 10. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.