1. frikyrka

  frikyrka, kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.
 2. riksdagsgrupp

  riksdagsgrupp, partigrupp i riksdagen.
 3. överstatlig organisation

  överstatlig organisation, benämning på organisation till vilka stater överlämnat rätt att ta initiativ, fatta för medlemsländerna bindande beslut och/eller på annat sätt agera i medlemmarnas gemensamma intresse i vissa frågor.
 4. uppror

  uppror, högmålsbrott som innebär att någon med vapenmakt eller annat våld företar handling för att omstörta statsskicket eller agerar så att fara för uppsåtets förverkligande uppstår.
 5. mystik

  mystik, samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
 6. maktbalans

  maktbalans, samhällsvetenskaplig term som främst avser mellanstatliga förbindelser.
 7. svenska modellen

  svenska modellen, begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som har varit eller ansetts vara unika för Sverige.

 8. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 9. omsorg

  omsorg, i samband med lagstiftning i slutet av 1960-talet term för samhällets särskilda insatser till stöd för personer med begåvningsmässiga funktionshinder (utvecklingsstörning).

 10. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.