1. svenska modellen

  svenska modellen, begrepp som syftar på vissa politisk-ekonomiska drag som har varit eller ansetts vara unika för Sverige.

 2. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 3. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 4. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.
 5. likhetsfeminism

  likhetsfeminism, riktning inom feminismen som betonar att män och kvinnor som individer är olika men på ett generellt och mänskligt plan, som samhällsmedborgare, lika.

 6. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 7. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 8. utrikespolitik

  utrikespolitik, en stats politik gentemot andra stater.
 9. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 10. tjurfäktning

  tjurfäktning, spanska corrida de toros, offentlig tillställning med kamp mot tjurar, vilken förekommer i Spanien, Portugal, södra Frankrike och vissa länder i Latinamerika.