1. Lorenzo Ghiberti

  Ghiberti, Lorenzo, 1378–1455, italiensk konstnär.
 2. Bing Crosby

  Crosby, Harry Lillis (Bing), 1903–77, amerikansk sångare och filmskådespelare, bror till Bob Crosby.

 3. pilgrim

  pilgrim, person som genomför en vallfärd.
 4. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 5. Ronald Reagan

  Reagan, Ronald, född 6 februari 1911, död 5 juni 2004, amerikansk politiker (republikan), president 1981–89.

 6. impressario

  impressario, person som agerar som ombud för artister i samband med engagemang vid teatrar och till konserter.
 7. Lewisbas

  Lewisbas, bas enligt G.N. Lewis definition, dvs. ett ämne som har ett ensamt odelat elektronpar och därmed kan agera som elektronpargivare.
 8. falernervin

  falernervin, antikt romerskt vin, högt prisat av bl.a. Horatius, från Ager Falernus i nordvästra Kampanien.
 9. Lewissyra

  Lewissyra, syra enligt G.N. Lewis definition, dvs. ett ämne som saknar ett elektronpar i någon valenselektronorbital och därmed agerar som elektronpartagare.
 10. pastoral

  pastoral, dikt eller sångspel där herdar agerar.