1. Burundi

  Burundi, stat i Östafrika.

 2. Bruttium

  Bruttium, det tidigmedeltida namnet på Italiens sydvästligaste landskap, ungefär motsvarande det nuvarande Kalabrien.
 3. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 4. orchestra

  orchestra, den cirkelrunda dansplats som blev den antika teaterns ursprungliga spelplats.
 5. mala fide

  mala fide, mot bättre vetande, falskt, förrädiskt.
 6. Nicolaes Elias

  Elias, Nicolaes, kallad Pickenoy, 1591–1655, nederländsk porträttmålare, verksam i Amsterdam.
 7. statspraxis

  statspraxis, staternas agerande i internationella sammanhang.
 8. aktör

  aktör, benämning bl.a. inom samhällsvetenskaperna på den (person, institution etc.) som agerar, handlar.
 9. jure gestionis

  jure gestionis, folkrättslig benämning på en stats privaträttsliga agerande (t.ex. export/import på en fri marknad), som för statens del torde utesluta immunitet inför främmande domstolar i en tvist rörande transaktionen i fråga.
 10. matador

  matador, espada, den förnämste av de agerande (toreros) vid en tjurfäktning, med främsta uppgift att ge tjuren dödsstöten med sitt svärd.