1. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.
 2. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 3. sickelcellanemi

  sickelcellanemi, ärftlig blodsjukdom som förekommer huvudsakligen hos personer som härstammar från Afrika och Västindien.
 4. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 5. trombocythämmare

  trombocythämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion).
 6. koagulation

  koagulation, övergripande term för processer där partiklarna i en kolloidal dispersion aggregeras till fasta täta fällningar.
 7. personkilometer

  personkilometer, mått på transportarbetet vid persontrafikresor.
 8. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 9. hapten

  hapten, lågmolekylärt ämne som endast efter koppling till större molekyler eller celler respektive genom aggregering kan ge upphov till immunsvar vid immunisering.
 10. Glanzmanns trombasteni

  Glanzmanns trombasteni, sällsynt rubbning av trombocyternas (blodplättarnas) funktion, med allvarlig blödningsbenägenhet som följd.