1. Johan Hammerth

  Hammerth, Johan, född 1953, tonsättare.
 2. kyrkomusik

  kyrkomusik, oklart avgränsad term för en mycket stor repertoar som på något sätt är förbunden med den kristna kyrkan.
 3. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 4. kör

  kör, en- eller flerstämmig sångensemble med flera personer i samma stämma; även den musik som framförs av en sådan ensemble kallas ibland kör, till exempel ”Fångarnas kör”.

 5. mässa

  1mäss`a subst. ~n mässor ORDLED: mäss-an
  Svensk ordbok