1. Enneakrounos

  Enneakrounos, brunnshus i det antika Athen, konstruerat mot slutet av 500-talet f.Kr. av tyrannen Peisistratos eller hans söner på platsen för källan Kallirhoe (’den skönt rinnande’).
 2. Iasos

  Iasos, antik stad i Karien söder om Miletos; nu Asinkurin, Turkiet.
 3. Kolonos

  Kolonos, benämning särskilt på två berömda kullar i Athens topografi:   Kolonos Agoraios (’Torgkullen­’), strax väster om Agora, med ett exceptionellt välbevarat Hefaistostempel från mitten av 400-talet f.Kr.
 4. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 5. Kritios

  Kritios, Kritias , grekisk skulptör, verksam i Athen ca 480–460 f.Kr.
 6. Mikon

  Mikon (grekiska Mikōn), athensk målare och skulptör, verksam vid mitten av 400-talet f.Kr.
 7. Harmodios och Aristogeiton

  Harmodios och Aristogeiton , ” tyrannmördarna”, två athenska adelsmän som vid den panatheneiska festen 514 f.Kr. dödade tyrannen Hipparchos, bror till Hippias, på grund av en personlig oförrätt.
 8. Assos

  Assos, nuvarande Behram kalesi, antik stad i Troas på Turkiets västkust, av dunkelt ursprung.
 9. Magnesia vid Meander

  Magnesia vid Meander, forntida stad i nuvarande Turkiet, ca 20 km sydöst om Efesos, grundad av aioler från Thessalien.
 10. Pella

  Pella, antik stad ca 88 km västnordväst om Thessaloniki, Grekland.