1. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 2. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 3. fantasmagori

  fantasmagori´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: fant-asm-agor-in
  Svensk ordbok
 4. aga

  2a`ga subst. ~n agor ORDLED: ag-an
  Svensk ordbok
 5. pytagoreisk

  pytagore´isk el. pythagore´isk adj. ~t ORDLED: pyt(h)agore-isk
  Svensk ordbok