1. Harmodios och Aristogeiton

  Harmodios och Aristogeiton , ” tyrannmördarna”, två athenska adelsmän som vid den panatheneiska festen 514 f.Kr. dödade tyrannen Hipparchos, bror till Hippias, på grund av en personlig oförrätt.
 2. tholos

  tholos, antik rundbyggnad med koniskt eller kupolformat tak.
 3. Assos

  Assos, nuvarande Behram kalesi, antik stad i Troas på Turkiets västkust, av dunkelt ursprung.
 4. Magnesia vid Meander

  Magnesia vid Meander, forntida stad i nuvarande Turkiet, ca 20 km sydöst om Efesos, grundad av aioler från Thessalien.
 5. Kerameikos

  Kerameikos,, under antiken område i nordvästra Athen, sedan 1870 föremål för systematiska utgrävningar.
 6. antik idrott

  antik idrott, den idrott som utövades i det antika Grekland och Rom.
 7. Antenor

  Antenor, slutet av 500-talet f.Kr., grekisk skulptör från Athen.
 8. metroon

  metroon, i antikens Grekland tempel helgat åt ”Gudamodern” ( mētēr theōn), ursprungligen den anatoliska Kybele.
 9. Eufranor

  Eufranor (grekiska Euphranōr), grekisk skulptör, målare och konstteoretiker, verksam i Athen i mitten av 300-talet f.Kr.
 10. Enneakrounos

  Enneakrounos, brunnshus i det antika Athen, konstruerat mot slutet av 500-talet f.Kr. av tyrannen Peisistratos eller hans söner på platsen för källan Kallirhoe (’den skönt rinnande’).