1. Lauri Kristian Relander

  Relander, Lauri Kristian, 1883–1942, finländsk ämbetsman och politiker (agrar), president 1925–31.
 2. nascakulturen

  nascakulturen [naska-], förcolumbisk agrar kultur som blomstrade i floddalen Nazca i södra Peru ca 200–700 e.Kr. (den annorlunda stavningen används för att särskilja kulturen från det geografiska område i vilket den uppträdde).
 3. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 4. Norrlandsfrågan

  Norrlandsfrågan, debatt om ägandeförhållanden och samhällsutveckling i Norrland omkring sekelskiftet 1900.
 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. Tjeckoslovakien

  Tjeckoslovakien, 1918–92 statsbildning i mellersta Europa; 127 899 km2, 15,6 milj. invånare (1992).
 7. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 8. gaskyld reaktor

  gaskyld reaktor, typ av kärnreaktor som kyls med hjälp av en gas.
 9. Dhar Tichitt

  Dhar Tichitt, arkeologisk fyndplats i Mauretanien i sydvästra Sahara.
 10. Kauno Kleemola

  Kleemola, Kauno, 1906–65, finländsk politiker (agrar), kommunikationsminister 1950–53 och 1959–62, försvarsminister 1953 och handels- och industriminister 1956–57.