1. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 2. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 3. Agra

  Agra, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien; 1,6 miljoner invånare (2011).
 4. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 5. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. information

  information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former.
 9. Peter Agre

  Agre, Peter, född 1949, amerikansk kemist, sedan 1993 professor i biologisk kemi och medicin vid Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA.
 10. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.