1. Dhar Tichitt

  Dhar Tichitt, arkeologisk fyndplats i Mauretanien i sydvästra Sahara.
 2. Kauno Kleemola

  Kleemola, Kauno, 1906–65, finländsk politiker (agrar), kommunikationsminister 1950–53 och 1959–62, försvarsminister 1953 och handels- och industriminister 1956–57.
 3. Ahmad Ustad

  Ahmad Ustad, född ca 1580, död 1649, indisk arkitekt.
 4. Hajdúböszörmény

  Hajdúböszörmény, stad i Ungern, belägen i kanten av Hortobágypusztan 20 km nordväst om Debrecen; 30 700 invånare (2017).

 5. Karim Shahir

  Karim Shahir, boplats i Zagrosbergen i nordöstra Irak, daterad till början av yngre stenålder.
 6. magnoxreaktor

  magnoxreaktor, en typ av grafitreaktor där bränslet utgörs av metalliskt uran kapslat i magnox (en magnesiumlegering med låg halt av aluminium) och koldioxid används som kylmedel.
 7. Fatehpur Sikri

  Fatehpur Sikri, Fatehpur Sīkri, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien, 35 km väster om Agra; 31 700 invånare (2011).
 8. Gårdlösa

  Gårdlösa, järnåldersboplats i Smedstorps socken, Skåne.
 9. Johannes V.J. Sukselainen

  Sukselainen, Vieno Johannes ( V.J.), 1906–95, finländsk ämbetsman och politiker (agrar/centerpartist), statsminister 1957 och 1959–61, finansminister 1950–51 och 1954, inrikesminister 1951–53.
 10. Erik Eriksen

  Eriksen, Erik, 1902–72, dansk politiker (Venstre), jordbruksminister i Buhls och Kristensens regeringar 1945–47, statsminister 1950–53.