1. Christian Ditlev Reventlow

  Reventlow, Christian Ditlev, 1748–1827, greve, dansk politiker, jordbruksreformator; jämför släktartikel Reventlow.
 2. Johan Söderberg

  Söderberg, Johan, född 1950, ekonomhistoriker, professor vid Stockholms universitet sedan 1994.
 3. Gustaf Trolle-Bonde

  Trolle-Bonde, Gustaf, 1773–1855, greve och konstmecenat; jämför släktartiklar Bonde och Trolle.
 4. odlingslandskap

  odlingslandskap, term för det agrara kulturlandskapet.
 5. tresäde

  tresäde, treskiftesbruk, trevångsbruk, tredingsbruk, ett system med träda vart tredje år vilket tillämpades i många jordbruksbygder från medeltiden till den agrara revolutionen på 1700–1800-talen.
 6. Burgenland

  Burgenland, delstat i östra Österrike; 3 965 km 2, 282 700 invånare (2010).
 7. massparti

  massparti, parti som bygger på öppenhet och bred anslutning av många betalande och för partiets mål frivilligt arbetande medlemmar.
 8. Nebraska

  Nebraska, förkortat NE, delstat i Mellanvästern i USA.

 9. Berit Wells

  Wells, Berit, född Ivarsson, 1943–2009, antikforskare, docent, föreståndare för Svenska institutet i Athen 1994–2003.

 10. Söderslätt

  Söderslätt, slättbygd i sydväst Skåne, ungefär motsvarande de tre häraderna Oxie, Skytt och Vemmenhög.