1. kulturlandskap

  kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet.
 2. Bahamas

  Bahamas, stat i Västindien.

 3. Calgary

  Calgary, stad i södra Alberta, Canada.

 4. Kirgizistan

  Kirgizistan, stat i Centralasien.

 5. Samlingspartiet

  Samlingspartiet, finska Kansallinen kokoomus, finländskt politiskt parti med rötter i Finska partiet.

 6. World Values Survey

  World Values Survey, WVS, globalt nätverk av forskare som genom intervjuer kartlägger värderingsskillnader mellan och inom kulturer och samhällen.
 7. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 8. husman

  husman (danska husmand, norska husmann), i Danmark, Norge och Skåne förr benämning på bofast arbetare på landet eller mindre jordbrukare, ungefär motsvarande torpare.
 9. bonde

  bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare.
 10. Ösel

  Ösel, estniska Saaremaa, ö i Estland, norr om Rigabukten, Östersjöns i storleksordning andra ö (efter Gotland); 2 710 km 2, ca 39 000 invånare (2009).