1. kryptokockos

  kryptokockos , svampinfektion orsakad av Cryptococcus neoformans, en sporbildande svampart som är vanlig i stora delar av världen, dock inte i Sverige.
 2. kryptosporidios

  kryptosporidios, infektion med protozoer i coccidiesläktet Cryptosporidium hos människa och djur.
 3. Luc Montagnier

  Montagnier, Luc, född 1932, fransk virolog, professor vid Pasteurinstitutet i Paris sedan 1985, sedan 1997 dessutom föreståndare för Bernard and Gloria Salick Center for Molecular and Cellular Biology, City University, New York.
 4. Félix González-Torres

  González-Torres, Félix, 1957–96, kubansk-amerikansk konstnär.
 5. mikrosporidier

  mikrosporidier, Microspora, stam protozoer som är intracellulära parasiter hos nästan alla djurgrupper; vissa arter infekterar till och med andra protozoer.
 6. cytomegalovirus

  cytomegalovirus, CMV, humant herpesvirus 5, virus i familjen herpesvirus.