1. akacior

  akacior, Acacia, släkte ärtväxter med 600–800 arter, beroende på artavgränsningen.
 2. akacia

  aka´cia subst. ~n akacior ORDLED: akaci-an
  Svensk ordbok
 3. akasior

  akasior, växtsläkte, se akacior.
 4. Acacia

  Acacia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet akacior.
 5. gummiväxter

  gummiväxter, ett stort antal växtarter ur vilka kan utvinnas gummimaterial av olika slag.
 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. fyllodium

  fyllodium, bladskaft som övertagit bladskivans roll och blivit bladlikt utplattat, samtidigt som den egentliga bladskivan helt reducerats.
 8. bush

  bush, en särskilt i östra och södra Afrika förekommande buskstäpp.
 9. gummikanal

  gummikanal, gummifylld hålighet som uppstått genom upplösning av celler i en växt.
 10. mulga

  mulga, vegetationstyp i Australiens inre och västra delar, närmast torrsavann.