1. Sudan

  Sudan, stat i nordöstra Afrika.

 2. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 3. Akashi

  Akashi, stad på södra Honshu, Japan.

 4. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 5. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 6. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 7. Swaziland

  Swaziland, stat i södra Afrika.

 8. torn

  torn, hos växter en hård, styv och spetsig bildning som ofta är förvedad.
 9. Zambia

  Zambia, stat i södra Östafrika.

 10. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.