1. Ecuador

  Ecuador, stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

 2. trädjordbruk

  trädjordbruk, agroforestry, odlingssystem där träd och buskar kombineras med jordbruksväxter för skörd eller bete, antingen samtidigt eller i någon form av växtföljd, och på ett sådant sätt att de ingående komponenterna samverkar med varandra.
 3. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar ca 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige 76 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 4. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 7. ökenväxt

  ö`kenväxt subst. ~en ~er ORDLED: öken--växt-en
  Svensk ordbok
 8. mimosa

  mimosa [-å`sa- äv. -o`sa-] subst. ~n mimosor ORDLED: mim-os-an
  Svensk ordbok
 9. region

  region [-gio´n] subst. ~en ~er ORDLED: reg-ion-en
  Svensk ordbok