1. mimosor

  mimosor, Mimosa, släkte ärtväxter med drygt 400 arter örter, buskar, träd och lianer i tropiska och subtropiska trakter.
 2. mutualism

  mutualism, biologisk term: relation mellan två arter där båda har fördel av relationen.
 3. Acacia

  Acacia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet akacior.
 4. savannskog

  savannskog, skogssavann, gles tropisk–subtropisk skog med gräsväxt mellan de låga och oftast men inte alltid lövfällande träden, bl.a. akacior.
 5. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 6. Eva Malmquist

  Malmquist, Eva, född Lagerström, 1905–85, författare, skådespelerska.
 7. gummiväxter

  gummiväxter, ett stort antal växtarter ur vilka kan utvinnas gummimaterial av olika slag.
 8. fyllodium

  fyllodium, bladskaft som övertagit bladskivans roll och blivit bladlikt utplattat, samtidigt som den egentliga bladskivan helt reducerats.
 9. gummikanal

  gummikanal, gummifylld hålighet som uppstått genom upplösning av celler i en växt.
 10. Akashi

  Akashi, stad på södra Honshu, Japan.