1. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 2. Arkadiernas akademi

  Arkadiernas akademi i Rom, se Arcadia.
 3. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 4. olympisk akademi

  olympisk akademi, institution för forskning och studier om den olympiska rörelsen och filosofin.
 5. pedagogisk akademi

  pedagogisk akademi, lärt samfund med syfte att främja pedagogisk forskning och dess praktiska tillämpning.
 6. Finlands Akademi

  Finlands Akademi, centralorgan för den vetenskapliga forskningen i Finland.
 7. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 8. Tredje världens akademi

  Tredje världens akademi, tidigare svensk benämning på The World Academy of Sciences.
 9. Nordens folkliga akademi

  Nordens folkliga akademi, NFA, tidigare utvecklings- och kunskapscentrum för nordisk och internationell folkbildning och vuxenundervisning.
 10. akademihemman

  akademihemman, benämning på jordbruksfastigheter tillhörande Lunds och Uppsala universitet.