1. akademihemman

  akademihemman, benämning på jordbruksfastigheter tillhörande Lunds och Uppsala universitet.
 2. Akademiförlaget AB

  Akademiförlaget AB, Göteborg, bokförlag grundat 1874 som förlagsverksamhet inom Gumperts Bokhandel, från 1960 med nuvarande namn.
 3. akademisekreterare

  akademisekreterare, till 1964 benämning på chefen för kansliet vid svenska universitet.
 4. akademifogde

  akademifogde, tjänsteman vid Uppsala universitet med huvudansvar för universitetets jordbruksförvaltning.
 5. akademiräntmästare

  akademiräntmästare, till 1964 benämning på chefen för den ekonomiska förvaltningen vid svenska universitet.
 6. Akademibokhandelsgruppen AB

  Akademibokhandelsgruppen AB, Stockholm, bokhandelsföretag.

 7. Akademien för de fria konsterna

  Akademien för de fria konsterna, officiellt namn på Konstakademien.
 8. Akademie für die Wissenschaft des Judentums

  Akademie für die Wissenschaft des Judentums grundades i Berlin 1919 på initiativ av Franz Rosenzweig.
 9. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 10. Akademikerförbundet SSR

  Akademikerförbundet SSR, fackförbund inom Saco som organiserar akademiker med examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar, t.ex. socionomer, beteendevetare, ekonomer, samhälls- och personalvetare.